Konkurs teatralny „Zielona gęś i inne ptaki”

ZIELONA GĘŚ I INNE PTAKI”

– konkurs na małą formę teatralna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

KARTA ZGŁOSZEŃ:  Zielona Gęś karta zgłoszeń pobierz

REGULAMIN

  1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

85-101

ul. Dworcowa 82

tel: 509-298-624 – Stefan Pacewicz

e-mail: Stefan.pacewicz@gmail.com

  1. Data konkursu: 10 maja 2017r. g. 1600 MDK 4
  1. Cele konkursu: – upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

– integracja środowiska teatralnego dzieci i młodzieży

– uznanie dla twórczości K. Ildefonsa Gałczyńskiego

– porównanie swoich dokonań na tle innych

– umiejętność panowania nad własnymi słabościami, wykorzystanie stresu jako czynnika motywującego do działania

– pozytywne spędzanie wolnego czasu

4. Każdą szkołę mogą reprezentować najwięcej 2 zespoły teatralne

5. Zespół wystawia jedną z miniatur teatralnych K.I.Gałczyńskiego – max 10min.

6. Każdy zespół zgłasza udział w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją w dowolny sposób: osobiście, pocztą, lub pocztą elektroniczną na mail jw. Termin zgłoszenia do: 28 kwietnia 2017r.

7. Kryteria oceny: – poprawność wymowy, płynność, tempo, dykcja, ruch sceniczny

– stopień opanowania tekstu

– ogólne wrażenie artystyczne

Jury wyłania laureatów (3 miejsca) oraz (2 wyróżnienia).

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie jeżeli zajdą okoliczności konieczne do wprowadzenia takich zmian.

9. Organizator nawiąże kontakt telefoniczny z opiekunami zespołów po terminie zgłoszeń aby osobiście ustalić szczegóły udziału w imprezie

teatr_plakat_sm_0