Płomienie Zespół Pieśni i Tańca – nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych na tegoroczny nabór do naszego pięknego zespołu. Chętni mogą zgłaszać się do 8 września do Młodzieżowego Domy Kultury numer 4 w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Dworcowej 82.

Bliższych informacji udzieli także kierownik zespołu – Pani Izabela Grochowska (tel. 601684898). Zapraszamy!

21230864_1597916236897530_5430258091332565524_n

Wakacje Letnie 2017 – zapisy zakończone

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje, że zapisy na wakacje letnie zakończyły się

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Wakacje Letnie 2017 – zapisy

wakacje

ZAJĘCIA OTWARTE

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje,

że od dnia 29 maja do 2 czerwca 2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym 

( od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum)

z ważną legitymacją szkolną i peselem,

na zajęcia otwarte w ramach wakacje 2017

(decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

 Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Zajęcia są bezpłatne.

Szanty Nad Brdą 2017

XII BYDGOSKIE SPOTKANIA w300h278

Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Karta zgłoszenia – POBIERZ

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13,

e-mail: szanty_festiwal@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder  501 528 627,  Stefan Pacewicz  509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

3 czerwca 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 11.00

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:

– soliści i zespoły ze szkół podstawowych

– soliści i zespoły ze szkół ponadpodstawowych;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje wykonanie 2 piosenek o tematyce żeglarskiej przy własnym akompaniamencie ( ewentualnie z nagranym podkładem muzycznym – w przypadku podkładu muzycznego konieczne jest jego przesłanie wraz z kartą uczestnika, najlepiej w formacie MP3);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: szanty_festiwal@wp.pl do 19 maja 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 30 maja 2017 r.

g) po przesłuchaniu wszystkich uczestników nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny muzyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru,

– jakość wykonania,

indywidualność sceniczną;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

d) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Konkurs teatralny „Zielona gęś i inne ptaki”

ZIELONA GĘŚ I INNE PTAKI”

– konkurs na małą formę teatralna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

KARTA ZGŁOSZEŃ:  Zielona Gęś karta zgłoszeń pobierz

REGULAMIN

  1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

85-101

ul. Dworcowa 82

tel: 509-298-624 – Stefan Pacewicz

e-mail: Stefan.pacewicz@gmail.com

  1. Data konkursu: 10 maja 2017r. g. 1600 MDK 4
  1. Cele konkursu: – upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

– integracja środowiska teatralnego dzieci i młodzieży

– uznanie dla twórczości K. Ildefonsa Gałczyńskiego

– porównanie swoich dokonań na tle innych

– umiejętność panowania nad własnymi słabościami, wykorzystanie stresu jako czynnika motywującego do działania

– pozytywne spędzanie wolnego czasu

4. Każdą szkołę mogą reprezentować najwięcej 2 zespoły teatralne

5. Zespół wystawia jedną z miniatur teatralnych K.I.Gałczyńskiego – max 10min.

6. Każdy zespół zgłasza udział w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją w dowolny sposób: osobiście, pocztą, lub pocztą elektroniczną na mail jw. Termin zgłoszenia do: 28 kwietnia 2017r.

7. Kryteria oceny: – poprawność wymowy, płynność, tempo, dykcja, ruch sceniczny

– stopień opanowania tekstu

– ogólne wrażenie artystyczne

Jury wyłania laureatów (3 miejsca) oraz (2 wyróżnienia).

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie jeżeli zajdą okoliczności konieczne do wprowadzenia takich zmian.

9. Organizator nawiąże kontakt telefoniczny z opiekunami zespołów po terminie zgłoszeń aby osobiście ustalić szczegóły udziału w imprezie

teatr_plakat_sm_0

Akcja strajkowa MDK4

Szanowni Państwo! W dniu 31 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 będzie mieć miejsce akcja strajkowa. Jednak wszyscy uczestnicy zajęć w tym dniu spędzą u nas czas bezpiecznie i w kreatywny sposób, czyli tak, jak zwykle. Jeśli zdarzy się, że prowadzący zajęcia będzie osobą, która przystąpiła do akcji strajkowej, zastąpi ją inny, równie kompetentny nauczyciel, który do niej nie przystąpił.

„Wszystko Gra” KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

„WSZYSTKO GRA”

Karta zgłoszeń – Pobierz

VII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13, e-mail: wszystkogra_mdk4@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder 501 528 627, Stefan Pacewicz 509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

1 kwietnia 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 10.00 – kategoria keyboardy

godz. 13.00 – instrumenty tradycyjne

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół muzycznych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach instrumentalnych: soliści keboardy, soliści pozostałe instrumenty, zespoły instrumentalne do 5 osób;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje 2 utwory instrumentalne dowolnych kompozytorów (czas prezentacji całości: do 6 minut);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: wszystkogra_mdk4@wp.pl do 24 marca 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii wiekowych zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 28 marca 2017 r.

g) po przesłuchaniu każdej kategorii wiekowej nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny instrumentalistyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru

– jakość wykonania

– wyraz artystyczny;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) przyznane zostanie GRAND PRIX konkursu dla najlepszego wykonawcy spośród wszystkich kategorii;

d) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

e) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.