VIII Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Wokalny

Karta zgłoszeń – Pobierz

 

shutterstock-126544103-0af1f51a0a6faf628f6164876a3e7f27_2a38a0

Regulamin

VIII Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Wokalny

Miłość nie jeden ma głos”

14 lutego 2018, godz. 16.00

§1 Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

tel 52 3224413, e-mail: walentynki.mdk4@gmail.com; www.mdk4.pl

§2 Postanowienia ogólne

 1. VIII Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Wokalny ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów.

 2. Przesłuchania konkursowe są otwarte i jednoetapowe, a mogą w nich wziąć udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z czterech osób. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

 3. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych, ale powinni wykonać nowy repertuar.

§3 Wymagania repertuarowe

 1. Uczestnik wykonuje jeden utwór – własnego autorstwa, bądź z tekstami i aranżacjami innych twórców, gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz, reggae) o wyraźnej tematyce miłosnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

 2. Uczestnik może korzystać z nagrania podkładu muzycznego (półplayback – plik MP3) lub z akompaniamentu instrumentalnego (własnego lub zespołu do 4 osób). Możliwy jest występ a capella.

 3. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy (front, monitory), mikrofony i pianino cyfrowe. Nie zapewniamy wzmacniaczy gitarowych.

§4 Jurorzy

 1. Prezentacje uczestników konkursu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

 2. Werdykt Jury zostanie ustalony i ogłoszony po wszystkich przesłuchaniach konkursowych.

 3. Decyzja Jury jest ostateczna.

§5 Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci pamiątkowe statuetki.

 2. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

§6 Zgłoszenia

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnika na adres mailowy: walentynki.mdk4@gmail.com do dnia 31 stycznia 2018 r. do godz. 15.00.

 2. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z podkładu muzycznego, Organizator prosi o przesłanie wraz z Kartą Uczestnika pliku MP3 z ww. podkładem. Usprawni to przygotowanie konkursu i wyeliminuje niepotrzebne przerwy w przesłuchaniach.

§8 Pozostałe ustalenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.

 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

Informacji udziela: Stefan Pacewicz – 509 298 624 Maciej Drapiński – 696 862 701

Miejski konkurs grafiki komputerowej CHOINKA 2017

154263_choinka_gwiazdka_wstazka_grafika_swiateczna

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

CHOINKA 2017

 Regulamin

I.        Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82

oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

II.      Cele konkursu:

         ukazanie wizji Bożego Narodzenia,
         rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
         zastosowanie komputera w twórczości graficznej
         wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

III.    Warunki konkursu:

         format kartek 20 x 15 cm
         prace muszą być wydrukowane

–    samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

–    prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD
         do oceny nie będą brane prace zbiorowe
         wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza.

IV. Termin składania prac:

Prace wydrukowane należy przekazać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz.
Prace nie będą zwracane.

V. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych:

         kat. A uczniowie klas I-III, oraz przedszkola (w przypadku dużej ilości prac z przedszkoli prace będą oceniane w osobnej kategorii)

         kat. B uczniowie klas IV-VI

         kat. C uczniowie szkół gimnazjalnych i 7SP

VI.               Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy.

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w MDK nr 4, ul. Dworcowa 82, o czym nie będziemy oddzielnie powiadamiać. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich szkół. Oddzielnie będą powiadamiane tylko osoby nagrodzone.

VIII. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 052 3224413,
w godz. 9.00-15.00  oraz na
www.mdk4.bydgoszcz.pl .

IX. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                               ORGANIZATORZY

Płomienie Zespół Pieśni i Tańca – nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych na tegoroczny nabór do naszego pięknego zespołu. Chętni mogą zgłaszać się do 8 września do Młodzieżowego Domy Kultury numer 4 w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Dworcowej 82.

Bliższych informacji udzieli także kierownik zespołu – Pani Izabela Grochowska (tel. 601684898). Zapraszamy!

21230864_1597916236897530_5430258091332565524_n

Wakacje Letnie 2017 – zapisy zakończone

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje, że zapisy na wakacje letnie zakończyły się

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

Turnus IX – 21 – 25.08.2017