Miejski konkurs grafiki komputerowej CHOINKA 2017

154263_choinka_gwiazdka_wstazka_grafika_swiateczna

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

CHOINKA 2017

 Regulamin

I.        Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82

oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

II.      Cele konkursu:

         ukazanie wizji Bożego Narodzenia,
         rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
         zastosowanie komputera w twórczości graficznej
         wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

III.    Warunki konkursu:

         format kartek 20 x 15 cm
         prace muszą być wydrukowane

–    samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

–    prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD
         do oceny nie będą brane prace zbiorowe
         wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza.

IV. Termin składania prac:

Prace wydrukowane należy przekazać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz.
Prace nie będą zwracane.

V. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych:

         kat. A uczniowie klas I-III, oraz przedszkola (w przypadku dużej ilości prac z przedszkoli prace będą oceniane w osobnej kategorii)

         kat. B uczniowie klas IV-VI

         kat. C uczniowie szkół gimnazjalnych i 7SP

VI.               Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy.

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w MDK nr 4, ul. Dworcowa 82, o czym nie będziemy oddzielnie powiadamiać. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich szkół. Oddzielnie będą powiadamiane tylko osoby nagrodzone.

VIII. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 052 3224413,
w godz. 9.00-15.00  oraz na
www.mdk4.bydgoszcz.pl .

IX. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                               ORGANIZATORZY

Płomienie Zespół Pieśni i Tańca – nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych na tegoroczny nabór do naszego pięknego zespołu. Chętni mogą zgłaszać się do 8 września do Młodzieżowego Domy Kultury numer 4 w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Dworcowej 82.

Bliższych informacji udzieli także kierownik zespołu – Pani Izabela Grochowska (tel. 601684898). Zapraszamy!

21230864_1597916236897530_5430258091332565524_n

Wakacje Letnie 2017 – zapisy zakończone

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje, że zapisy na wakacje letnie zakończyły się

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Wakacje Letnie 2017 – zapisy

wakacje

ZAJĘCIA OTWARTE

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje,

że od dnia 29 maja do 2 czerwca 2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym 

( od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum)

z ważną legitymacją szkolną i peselem,

na zajęcia otwarte w ramach wakacje 2017

(decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

 Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Zajęcia są bezpłatne.

Szanty Nad Brdą 2017

XII BYDGOSKIE SPOTKANIA w300h278

Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Karta zgłoszenia – POBIERZ

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13,

e-mail: szanty_festiwal@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder  501 528 627,  Stefan Pacewicz  509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

3 czerwca 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 11.00

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:

– soliści i zespoły ze szkół podstawowych

– soliści i zespoły ze szkół ponadpodstawowych;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje wykonanie 2 piosenek o tematyce żeglarskiej przy własnym akompaniamencie ( ewentualnie z nagranym podkładem muzycznym – w przypadku podkładu muzycznego konieczne jest jego przesłanie wraz z kartą uczestnika, najlepiej w formacie MP3);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: szanty_festiwal@wp.pl do 19 maja 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 30 maja 2017 r.

g) po przesłuchaniu wszystkich uczestników nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny muzyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru,

– jakość wykonania,

indywidualność sceniczną;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

d) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.