Wakacje Letnie 2017 – zapisy

wakacje

ZAJĘCIA OTWARTE

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje,

że od dnia 29 maja do 2 czerwca 2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym 

( od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum)

z ważną legitymacją szkolną i peselem,

na zajęcia otwarte w ramach wakacje 2017

(decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

 Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Zajęcia są bezpłatne.

Szanty Nad Brdą 2017

XII BYDGOSKIE SPOTKANIA w300h278

Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Karta zgłoszenia – POBIERZ

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13,

e-mail: szanty_festiwal@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder  501 528 627,  Stefan Pacewicz  509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

3 czerwca 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 11.00

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:

– soliści i zespoły ze szkół podstawowych

– soliści i zespoły ze szkół ponadpodstawowych;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje wykonanie 2 piosenek o tematyce żeglarskiej przy własnym akompaniamencie ( ewentualnie z nagranym podkładem muzycznym – w przypadku podkładu muzycznego konieczne jest jego przesłanie wraz z kartą uczestnika, najlepiej w formacie MP3);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: szanty_festiwal@wp.pl do 19 maja 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 30 maja 2017 r.

g) po przesłuchaniu wszystkich uczestników nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny muzyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru,

– jakość wykonania,

indywidualność sceniczną;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

d) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Konkurs teatralny „Zielona gęś i inne ptaki”

ZIELONA GĘŚ I INNE PTAKI”

– konkurs na małą formę teatralna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

KARTA ZGŁOSZEŃ:  Zielona Gęś karta zgłoszeń pobierz

REGULAMIN

 1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

85-101

ul. Dworcowa 82

tel: 509-298-624 – Stefan Pacewicz

e-mail: Stefan.pacewicz@gmail.com

 1. Data konkursu: 10 maja 2017r. g. 1600 MDK 4
 1. Cele konkursu: – upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

– integracja środowiska teatralnego dzieci i młodzieży

– uznanie dla twórczości K. Ildefonsa Gałczyńskiego

– porównanie swoich dokonań na tle innych

– umiejętność panowania nad własnymi słabościami, wykorzystanie stresu jako czynnika motywującego do działania

– pozytywne spędzanie wolnego czasu

4. Każdą szkołę mogą reprezentować najwięcej 2 zespoły teatralne

5. Zespół wystawia jedną z miniatur teatralnych K.I.Gałczyńskiego – max 10min.

6. Każdy zespół zgłasza udział w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją w dowolny sposób: osobiście, pocztą, lub pocztą elektroniczną na mail jw. Termin zgłoszenia do: 28 kwietnia 2017r.

7. Kryteria oceny: – poprawność wymowy, płynność, tempo, dykcja, ruch sceniczny

– stopień opanowania tekstu

– ogólne wrażenie artystyczne

Jury wyłania laureatów (3 miejsca) oraz (2 wyróżnienia).

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie jeżeli zajdą okoliczności konieczne do wprowadzenia takich zmian.

9. Organizator nawiąże kontakt telefoniczny z opiekunami zespołów po terminie zgłoszeń aby osobiście ustalić szczegóły udziału w imprezie

teatr_plakat_sm_0

Akcja strajkowa MDK4

Szanowni Państwo! W dniu 31 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 będzie mieć miejsce akcja strajkowa. Jednak wszyscy uczestnicy zajęć w tym dniu spędzą u nas czas bezpiecznie i w kreatywny sposób, czyli tak, jak zwykle. Jeśli zdarzy się, że prowadzący zajęcia będzie osobą, która przystąpiła do akcji strajkowej, zastąpi ją inny, równie kompetentny nauczyciel, który do niej nie przystąpił.

„Wszystko Gra” KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

„WSZYSTKO GRA”

Karta zgłoszeń – Pobierz

VII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13, e-mail: wszystkogra_mdk4@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder 501 528 627, Stefan Pacewicz 509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

1 kwietnia 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 10.00 – kategoria keyboardy

godz. 13.00 – instrumenty tradycyjne

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół muzycznych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach instrumentalnych: soliści keboardy, soliści pozostałe instrumenty, zespoły instrumentalne do 5 osób;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje 2 utwory instrumentalne dowolnych kompozytorów (czas prezentacji całości: do 6 minut);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: wszystkogra_mdk4@wp.pl do 24 marca 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii wiekowych zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 28 marca 2017 r.

g) po przesłuchaniu każdej kategorii wiekowej nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny instrumentalistyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru

– jakość wykonania

– wyraz artystyczny;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) przyznane zostanie GRAND PRIX konkursu dla najlepszego wykonawcy spośród wszystkich kategorii;

d) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

e) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Ferie zimowe 2017

PLAN ZAJEC

TURNUS Iferie206wroclaw-jpg

poniedziałek 30.01.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci, zapoznanie z regulaminem ferii
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.00 – 12.00 Zabawy integracyjne
12.00– 13.30 Zabawy plastyczne
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
wtorek 31.01.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.30 – 13.30 Wyprawa do Muzeum Brudu i Mydła, na Wyspę Młyńską oraz do Mc’Donalda, 12 zł
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
środa 1.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.30 – 13.30 Wyprawa do Teatru Polskiego – „za kulisami”, teatralne rozmaitości , muzyczny park
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie

czwartek 2.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.30 – 13.30 Wyprawa do Radia PIK
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
piątek 3.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.00 – 13.30 Wyprawa do Multikina na film „Balerina”, 11 zł
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie

FERIE ZIMOWE 2017 – TURNUS II
poniedziałek 6.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci, zapoznanie z regulaminem ferii
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.00 – 12.00 Zabawy integracyjne
12.00– 13.30 Zabawy plastyczne
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie

wtorek 7.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.30 – 13.30 Wyprawa do Muzeum Kanału Bydgoszkiego, spacer nad kanałem
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
środa 8.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.30 – 13.30 Wyprawa do Ogrodu Zoologicznego w Myślęcinku, 8zł
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
czwartek 9.02.2017

9.00 – 9.15 Powitanie dzieci
9.15 – 14.00 Wyprawa do Family Parku, 15 zł
piątek 10.02.2017

9.00 – 9.30 Powitanie dzieci
9.30 – 10.00 Omówienie planu dnia, śniadanie
10.00 – 13.30 Wyprawa do Multikina na film „Lego Batman” lub „Sing”, 11 zł
13.30 – 14.00 Podsumowanie dnia, pożegnanie
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY PROGRAMU

VII Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Wokalny 2017

MIŁOŚĆ CI WSZYSTKO WYBACZY

VII Wojewódzki Walentynkowy Konkurs Wokalny  

      Karta zgłoszenia – POBIERZ                   karola_kania_i_synowie_sp_z_o_o_337a

 

 1. Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

tel 52 3224413, e-mail: walentynki_mdk4@wp.pl

Odpowiedzialni za przebieg konkursu:

Stefan Pacewicz, tel. 509 298 624,

Anna Merder tel. 501 528 627

 1. Data i miejsce konkursu

 1. lutego 2017 r., godz. 16.00

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 3.02.2017 r.

 1. Zasady uczestnictwa

 1. konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

 2. w dniu koncertu w godz.14.45-15.30 przewidziana jest próba akustyczna. Obecność wszystkich wykonawców obowiązkowa;

 3. organizatorzy mają prawo do ewentualnej zmiany godziny rozpoczęcia konkursu i poinformowania o tym fakcie telefonicznie nie później niż 11.02.2017 r.;

 4. uczestnicy występują bez podziału na kategorie;

 5. wykonawca to solista bądź zespół (do 4 osób);

 6. repertuar obejmuje: 1 utwór śpiewany własnego autorstwa bądź z tekstami i aranżacjami innych twórców, gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz)
  O WYRAŹNEJ TEMATYCE MIŁOSNEJ;

 7. łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut;

 8. do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 4 osób), lub wcześniej przesłane nagranie w formacie mp3;

 9. organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy oraz instrument klawiszowy;

 10. warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 3 lutego br. wypełnionej karty zgłoszenia wraz z plikiem mp3, który będzie stanowić podkład do wykonania utworu.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny: aktorstwa, emisji głosu i muzyki. Decyzja jury jest ostateczna.

 2. Wszyscy uczestnicy konkursu walentynkowego otrzymają dyplomy.

 3. Nagrody i upominki, ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści.