Biblioteka Mangi – Shirokuro

Wymaganie: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Tytuł: Działania edukacyjne Biblioteki Komiksu Japońskiego „Shirokuro”

Podstawowa działalność naszej biblioteki w zasadzie przypomina pracę innych tego typu placówek, a więc głównie zajmujemy się wypożyczaniem literatury młodzieży, której hobby w tym przypadku jest manga (czyli japoński komiks) lub jej koreańskie i chińskie odpowiedniki. Ponadto działamy również na zasadzie czytelni. Młodzież chętnie zostaje w siedzibie biblioteki, ponieważ nie wszystkie tytuły są pożyczane do domu, głównie z powodu ich wartości i niedostępności na rynku.
Poza standardową działalnością czytelniczo – biblioteczną organizujemy również wyjazdy na wielkie imprezy dla miłośników interesującej nas literatury, zwane powszechnie konwentami.
Upowszechniamy kulturę krajów Dalekiego Wschodu wśród młodzieży z całej Bydgoszczy i spoza niej, część członków biblioteki dojeżdża do nas także z pobliskich gmin. Prezentujemy się także w czasie imprez organizowanych przez MDK4. Z całą pewnością Shirokuro jest jedyną biblioteką japońskiego komiksu w całej Polsce w placówkach takich jak młodzieżowe domy kultury.

Sposoby upowszechniania:
– szeptana reklama wśród znajomych naszych czytelników;
– akcje ulotkowe;
– udział w festynach MDK4;
– wyjazdy na wielkie imprezy związane z kulturą Japonii.

Przygotował mgr Marcin Nowik