Bydgoska Liga Poetycka „Polska Poezja Patriotyczna”

Karta zgłoszenia – POBIERZ

INFO

Regulamin – Pobierz

VI Miejski Konkurs RecytatorskiLOGO-100-lat-radosci-z-niepodleglosci
Bydgoska Liga Poetycka
„Polska Poezja Patriotyczna”
15 listopada 2018 r. godz. 16.00
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,
tel 52 3224413, e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com; www.mdk4.pl
2. Cele konkursu:
a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży;
b) kształtowanie postaw patriotycznych i pozytywnych zachowań;
c) propagowanie polskiej literatury patriotycznej oraz piękna naszego języka;
d) wyszukiwanie osobowości artystycznych, pobudzanie do inspiracji twórczych.
3. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Bydgoszczy. Każda placówka może zgłosić maksymalnie do 5 uczestników.
4. Występy wyłącznie indywidualne. Występ obejmuje recytacje z pamięci jednego dowolnego wiersza z repertuaru polskiej poezji patriotycznej (epoka dowolna). Występ nie powinien przekraczać 5 min.
5. Uwaga zmiana: występy bez podkładu muzycznego.
6. Jurorzy będą oceniać:
a) dobór repertuaru przez wykonawcę;
b) poprawność wymowy, płynność, dykcję jako techniki recytacji;
c) środki wyrazu artystycznego;
d) opanowanie pamięciowe tekstu.
7. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
8. Organizator oczekuje zgłoszeń do 5 listopada 2018 r. Kartę uczestnika, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu, należy wysłać na adres mailowy: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com bądź dostarczyć osobiście do MDK4.
9. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.
10. Telefon kontaktowy do organizatora: Stefan Pacewicz 509 298 624
Zapraszamy do udziału!