Płomienie Zespół Pieśni i Tańca – nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych na tegoroczny nabór do naszego pięknego zespołu. Chętni mogą zgłaszać się do 8 września do Młodzieżowego Domy Kultury numer 4 w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Dworcowej 82.

Bliższych informacji udzieli także kierownik zespołu – Pani Izabela Grochowska (tel. 601684898). Zapraszamy!

21230864_1597916236897530_5430258091332565524_n

Wakacje Letnie 2017 – zapisy zakończone

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje, że zapisy na wakacje letnie zakończyły się

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Wakacje Letnie 2017 – zapisy

wakacje

ZAJĘCIA OTWARTE

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje,

że od dnia 29 maja do 2 czerwca 2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym 

( od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum)

z ważną legitymacją szkolną i peselem,

na zajęcia otwarte w ramach wakacje 2017

(decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

 Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Zajęcia są bezpłatne.

Szanty Nad Brdą 2017

XII BYDGOSKIE SPOTKANIA w300h278

Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Karta zgłoszenia – POBIERZ

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13,

e-mail: szanty_festiwal@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder  501 528 627,  Stefan Pacewicz  509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

3 czerwca 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 11.00

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:

– soliści i zespoły ze szkół podstawowych

– soliści i zespoły ze szkół ponadpodstawowych;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje wykonanie 2 piosenek o tematyce żeglarskiej przy własnym akompaniamencie ( ewentualnie z nagranym podkładem muzycznym – w przypadku podkładu muzycznego konieczne jest jego przesłanie wraz z kartą uczestnika, najlepiej w formacie MP3);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: szanty_festiwal@wp.pl do 19 maja 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 30 maja 2017 r.

g) po przesłuchaniu wszystkich uczestników nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny muzyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru,

– jakość wykonania,

indywidualność sceniczną;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

d) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.

Konkurs teatralny „Zielona gęś i inne ptaki”

ZIELONA GĘŚ I INNE PTAKI”

– konkurs na małą formę teatralna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

KARTA ZGŁOSZEŃ:  Zielona Gęś karta zgłoszeń pobierz

REGULAMIN

  1. Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

85-101

ul. Dworcowa 82

tel: 509-298-624 – Stefan Pacewicz

e-mail: Stefan.pacewicz@gmail.com

  1. Data konkursu: 10 maja 2017r. g. 1600 MDK 4
  1. Cele konkursu: – upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży

– integracja środowiska teatralnego dzieci i młodzieży

– uznanie dla twórczości K. Ildefonsa Gałczyńskiego

– porównanie swoich dokonań na tle innych

– umiejętność panowania nad własnymi słabościami, wykorzystanie stresu jako czynnika motywującego do działania

– pozytywne spędzanie wolnego czasu

4. Każdą szkołę mogą reprezentować najwięcej 2 zespoły teatralne

5. Zespół wystawia jedną z miniatur teatralnych K.I.Gałczyńskiego – max 10min.

6. Każdy zespół zgłasza udział w konkursie wypełniając kartę zgłoszenia i dostarczając ją w dowolny sposób: osobiście, pocztą, lub pocztą elektroniczną na mail jw. Termin zgłoszenia do: 28 kwietnia 2017r.

7. Kryteria oceny: – poprawność wymowy, płynność, tempo, dykcja, ruch sceniczny

– stopień opanowania tekstu

– ogólne wrażenie artystyczne

Jury wyłania laureatów (3 miejsca) oraz (2 wyróżnienia).

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie jeżeli zajdą okoliczności konieczne do wprowadzenia takich zmian.

9. Organizator nawiąże kontakt telefoniczny z opiekunami zespołów po terminie zgłoszeń aby osobiście ustalić szczegóły udziału w imprezie

teatr_plakat_sm_0

Akcja strajkowa MDK4

Szanowni Państwo! W dniu 31 marca br. w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 będzie mieć miejsce akcja strajkowa. Jednak wszyscy uczestnicy zajęć w tym dniu spędzą u nas czas bezpiecznie i w kreatywny sposób, czyli tak, jak zwykle. Jeśli zdarzy się, że prowadzący zajęcia będzie osobą, która przystąpiła do akcji strajkowej, zastąpi ją inny, równie kompetentny nauczyciel, który do niej nie przystąpił.