Miejski konkurs grafiki komputerowej CHOINKA 2017

154263_choinka_gwiazdka_wstazka_grafika_swiateczna

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

CHOINKA 2017

 Regulamin

I.        Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82

oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

II.      Cele konkursu:

         ukazanie wizji Bożego Narodzenia,
         rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
         zastosowanie komputera w twórczości graficznej
         wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

III.    Warunki konkursu:

         format kartek 20 x 15 cm
         prace muszą być wydrukowane

–    samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

–    prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD
         do oceny nie będą brane prace zbiorowe
         wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza.

IV. Termin składania prac:

Prace wydrukowane należy przekazać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz.
Prace nie będą zwracane.

V. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych:

         kat. A uczniowie klas I-III, oraz przedszkola (w przypadku dużej ilości prac z przedszkoli prace będą oceniane w osobnej kategorii)

         kat. B uczniowie klas IV-VI

         kat. C uczniowie szkół gimnazjalnych i 7SP

VI.               Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy.

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w MDK nr 4, ul. Dworcowa 82, o czym nie będziemy oddzielnie powiadamiać. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich szkół. Oddzielnie będą powiadamiane tylko osoby nagrodzone.

VIII. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 052 3224413,
w godz. 9.00-15.00  oraz na
www.mdk4.bydgoszcz.pl .

IX. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                               ORGANIZATORZY

Płomienie Zespół Pieśni i Tańca – nabór

Zapraszamy wszystkich chętnych na tegoroczny nabór do naszego pięknego zespołu. Chętni mogą zgłaszać się do 8 września do Młodzieżowego Domy Kultury numer 4 w Bydgoszczy mieszczącego się przy ul. Dworcowej 82.

Bliższych informacji udzieli także kierownik zespołu – Pani Izabela Grochowska (tel. 601684898). Zapraszamy!

21230864_1597916236897530_5430258091332565524_n

Wakacje Letnie 2017 – zapisy zakończone

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje, że zapisy na wakacje letnie zakończyły się

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Wakacje Letnie 2017 – zapisy

wakacje

ZAJĘCIA OTWARTE

WAKACJE LETNIE 2017

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 uprzejmie informuje,

że od dnia 29 maja do 2 czerwca 2017 w godzinach od 10.00 do 18.00

przyjmuje zgłoszenia dzieci w wieku szkolnym 

( od I klasy szkoły podstawowej do III klasy gimnazjum)

z ważną legitymacją szkolną i peselem,

na zajęcia otwarte w ramach wakacje 2017

(decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona)

 Turnus I – 26.06 – 30.06. 2017

Turnus II – 3 – 7.07.2017

Turnus III – 10 – 14.07.2017

Turnus IV – 17 – 21.07.2017

Turnus V – 24 – 28.07.2017

Turnus VI – 31.07 – 4.08.2017

Turnus VII – 7 – 11.08.2017

Turnus VIII – 16 – 18.08.2017

 Turnus IX – 21 – 25.08.2017

Zajęcia są bezpłatne.