Grupy nieformalne

Wymaganie: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolneg

Tytuł: Współpraca Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy z młodzieżowymi grupami nieformalnymi

Od wielu lat Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy wspiera liczne grupy młodzieży zajmującej
się różnymi formami twórczości amatorskiej: grupa uliczna „Break Dance” i formacje hip-hopowe (rap), twórcy graffiti, grupa żonglerów i kuglarzy, kilka grup odtwórstwa historycznego – Rycerze, Vikingowie, miłośnicy historii Słowian, miłośnicy bębnów akustycznych, związanych z ruchem Rastafari, miłośnicy „Star Wars”, formacje rockowe, miłośnicy Role Playing Game. Wspólne działania MDK4 i w/w grup podnoszą poziom twórczy młodzieży i promują placówkę z pożytkiem dla społeczności lokalnej, która ma możliwość poznawania ciekawych form realizowania się w życiu osobistym. Młodzież współpracująca z MDK4 w ramach grup nieformalnych ma zapewnione wszelkie warunki techniczne do realizacji swoich pasji. MDK4 udostępnia pracownie i sale niezbędne do efektywnej realizacji zajęć: sala gimnastyczna służy do przeprowadzania treningów rycerskich (fechtunek), sale plastyczne i ceramiki artystycznej służyły grupom odtwórstwa historycznego. Każda grupa ma opiekuna, który jest pracownikiem placówki oraz każda podpisuje z placówką umowę partnerską, określającą zasady współpracy. MDK4 wychodzi naprzeciw wszelkim inicjatywom młodzieży z grup nieformalnych, a grupy te współpracują z placówką w organizacji imprez wszelkiego typu.

Sposoby upowszechniania:

– młodzież chętnie upowszechnia informacje na temat współpracy z MDK4 w sposób nieformalny;
– współpraca z grupami nieformalnymi była często tematem w mediach (prasa i telewizja);
– wyjątkowość tych działań sprawia, że grupy młodzieży poszukujące opieki często trafiają do MDK4 wiedząc, że taka możliwość istnieje tylko w tej placówce, którą cechuje niezwykła otwartość na spełnianie potrzeb środowiska lokalnego.

Przygotował mgr Stefan Pacewicz