Internetowy Konkurs Plastyczny - "ŚWIĄTECZNE OZDOBY"

Opublikowano: 2021-12-15 10:09

REGULAMIN

 

INTERNETOWY KONKURS PLASTYCZNY 

„ŚWIĄTECZNE OZDOBY”

 1. Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,
tel 509 298 624, e-mail: konkurs.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest wykonać własnoręcznie dowolną ozdobę świąteczną (np. stroik, bombkę, lampion, świecznik, ozdobę choinkową itp.). Następnie przygotowaną ozdobę należy sfotografować, a wykonane zdjęcie przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs.mdk4@gmail.com . Zgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - rodzic lub opiekun prawny uczestnika.

 3. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:

  • imię i nazwisko oraz wiek uczestnika;
  • tytuł wykonanej pracy (nazwa ozdoby);
  • numer telefonu oraz adres mailowy rodzica lub opiekuna.

 4. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 22 grudnia 2021 r. na adres:konkurs.mdk4@gmail.com .

 5. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

 6. Z nadesłanych zdjęć jury wybierze laureatów I, II, III miejsca, ma prawo także przyznać dodatkowe wyróżnienia.

 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 grudnia 2021 r., a wyniki z nagrodzonymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i upominki. Nagrody zostaną wysłane pocztą po uprzednim kontakcie z osobą zgłaszającą.

 8. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Zdjęcia wykonanych prac przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji zdjęć na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.

 9. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

 10. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkurs.mdk4@gmail.com lub telefonicznie - nr tel. 509 298 624

 

ZAPRASZAMY!!!


Pliki do pobrania: