Internetowy Konkurs Wokalny "DOMOWA ESTRADA" - edycja 2023 - regulamin

Opublikowano: 2023-03-31 10:43

INTERNETOWY KONKURS WOKALNY 

„DOMOWA ESTRADA”

EDYCJA 2023

REGULAMIN

 

 1. Organizator:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

 tel 52 3224413, e-mail: domowaestrada@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodych wokalistów - uczniów szkół podstawowych (zasięg ogólnopolski).
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania jednego dowolnego utworu muzycznego z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym (własnym lub z akompaniatorem).
 3. Konkurs podzielony jest na 2 kategorie:
 • Kategoria I - uczniowie szkoły podstawowej w klasach I - IV,
 • Kategoria II - uczniowie szkoły podstawowej w klasach V - VIII.
 1. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (1 piosenka) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania na adres e-mail: domowaestrada@gmail.com . Zgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 2. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:
 • imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy;
 • tytuł i autora prezentowanego utworu;
 • numer telefonu oraz adres mailowy rodzica lub opiekuna.
 1. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 30 kwietnia 2023 r. na adres: domowaestrada@gmail.com . Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (pendrive).
 2. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 maja 2023 r., a wyniki z nagrodzonymi prezentacjami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wysłane pocztą po uprzednim kontakcie z osobą zgłaszającą.
 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych  nagrań na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 6. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: domowaestrada@gmail.com 

ZAPRASZAMY!!!


Pliki do pobrania: