Język angielski

Opublikowano: 2020-04-01 22:37, Numer artykułu: 23958 , Autor: K.Rogalska

 

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w dogodnym dla dzieci czasie – po południu, umożliwiają nie tylko doskonalenie posiadanych umiejętności z języka angielskiego, ale i nabywanie nowych.
Nauka odbywa się m.in. poprzez gry i zabawy, co sprzyja angażowaniu się dzieci w naukę.
W pracy na zajęciach wykorzystywana jest metoda pracy Total Physical Response – TPR, która umożliwia dzieciom reagowanie całym ciałem, a tym samym zaspokaja ich potrzebę ruchu i zmienności wykonywanych zadań.
Nowe słownictwo dzieci poznają i utrwalają np. kolorując, wyklejając, co stymuluje je do nauki mimo dopiero rozwijanej umiejętności pisania.
Do przygody z językiem angielskim zapraszamy wszystkie chętne dzieci w wieku od 6 do 9 lat! W grupie znajdzie się miejsce dla każdej dziewczynki i każdego chłopca.

Zajęcia prowadzi pani Anna Osałkowska