Klub Przedszkolaka

Klub Przedszkolaka o nazwie „Kolorowy Świata” to zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Są one alternatywną formą upowszechniania edukacji przedszkolnej dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola. Zajęcia dają możliwość wyrównania szans edukacyjnych dzieciom w wieku przedszkolnym.

Realizacja programu odbywa się w oparciu o naukę poprzez zabawę przy zastosowaniu różnych form pracy – zabaw twórczych, inscenizowanych, przy muzyce, ruchowych, a także uroczystości, zwyczajów i tradycji polskich. W realizacji zadań przewidziana jest integracja zajęć plastycznych, tanecznych, umuzykalniających, teatralnych, informatycznych, ruchowych, logo rytmiki i języka angielskiego.

Zajęcia odbywają się cztery dni w tygodniu (z wyjątkiem środy).

Zajęcia prowadzą – pani Ewa Rodewald, pani Izabela Grochowska, pani Iwona Mazany, pani Anna Baczyńska-Serocka, pani Aleksandra Bilicka, pani Wioleta Górska-Nowik i pan Andrzej Stankiewicz.