Koło odkrywców Internetu

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas III szkoły podstawowej. Są formą doskonalącą w zakresie elementów obsługi programów użytkowych, sieci komputerowej oraz możliwości, jakie niesie Internet.

Zajęcia prowadzi pan Andrzej Stankiewicz