Międzyszkolne Regionalne Warsztaty Dziennikarskie

Warsztaty są alternatywą spędzania wolnego czasu dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Są też formą edukacji społecznej i kulturalnej oraz źródłem samorealizacji uzdolnień dziennikarskich i humanistycznych. Uczestnicy mają szansę poznać tajniki zawodu dziennikarza w jego środowisku pracy, zasady etyki zawodowej dziennikarza oraz spróbować sił w rzemiośle dziennikarskim.
Zajęcia organizuje i prowadzi pan Mirosław Twaróg