Miejski konkurs grafiki komputerowej CHOINKA 2017

154263_choinka_gwiazdka_wstazka_grafika_swiateczna

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

CHOINKA 2017

 Regulamin

I.        Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82

oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

II.      Cele konkursu:

         ukazanie wizji Bożego Narodzenia,
         rozbudzenie aktywności twórczej dzieci
         zastosowanie komputera w twórczości graficznej
         wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

III.    Warunki konkursu:

         format kartek 20 x 15 cm
         prace muszą być wydrukowane

–    samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)

–    prace na konkurs proszę także nagrać na płycie CD
         do oceny nie będą brane prace zbiorowe
         wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko
autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza.

IV. Termin składania prac:

Prace wydrukowane należy przekazać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do dnia 4 grudnia 2017 r. na adres:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz.
Prace nie będą zwracane.

V. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych:

         kat. A uczniowie klas I-III, oraz przedszkola (w przypadku dużej ilości prac z przedszkoli prace będą oceniane w osobnej kategorii)

         kat. B uczniowie klas IV-VI

         kat. C uczniowie szkół gimnazjalnych i 7SP

VI.               Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy.

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się dnia 15 grudnia 2017r. o godz. 17.00 w MDK nr 4, ul. Dworcowa 82, o czym nie będziemy oddzielnie powiadamiać. Zapraszamy przedstawicieli wszystkich szkół. Oddzielnie będą powiadamiane tylko osoby nagrodzone.

VIII. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 052 3224413,
w godz. 9.00-15.00  oraz na
www.mdk4.bydgoszcz.pl .

IX. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich.

Zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                               ORGANIZATORZY