Miejski Konkurs Grafiki Komputerowej "CHOINKA 2020"

Opublikowano: 2020-11-25 08:59

MIEJSKI KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

„CHOINKA 2020”

 Regulamin

I.        Organizator: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82 oraz Rada Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto

 

II.      Cele konkursu: 

 • ukazanie wizji Bożego Narodzenia, 
 • ozbudzenie aktywności twórczej dzieci
 • zastosowanie komputera w twórczości graficznej
 • wzmocnienie wśród uczniów świadomości własnych umiejętności i zdolności.

 

III.    Warunki konkursu: 

 • format kartek 20 x 15 cm
 • prace muszą być wydrukowane
 • samodzielnie wykonane (nie wklejać gotowych elementów rysunkowych)
 • kopię prac na konkurs proszę wysłać na e-mail: mdk4konkurs@gmail.com
 • do oceny nie będą brane prace zbiorowe
 • wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek (klasa) i adres szkoły do której autor uczęszcza oraz telefon do kontaktu.

 

 

IV. Termin składania prac:

Prace wydrukowane należy przekazać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie do dnia 11 grudnia 2020 r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz.
Prace nie będą zwracane.

 

V. Ocena prac:

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie oceniała prace w trzech kategoriach wiekowych:

 • kat. A przedszkola 
 • kat. B uczniowie klas I-III
 • kat. C uczniowie klas IV-VI
 • kat. D klas VII - VIII 

 

VI. Nagrody:

Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody, a dla placówek biorących udział w konkursie dyplomy.

 

VII. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się dnia 18 grudnia 2020r. o godz. 17.00 w MDK nr 4, ul. Dworcowa 82. Powiadomieni zostaną tylko laureaci o otrzymanych nagrodach. Związku ze stanem epidemicznym uroczystego wręczenia nagród w placówce może nie być.

 

VIII. Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 052 3224413, w godz. 9.00-15.00  oraz na www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl .

 

IX.    Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez zgody autora i wypłacania honorariów autorskich.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

ORGANIZATORZY