MIEJSKI KONKURS POEZJI WŁASNEGO AUTORSTWA „Bydgoszcz Moje Miasto”

Opublikowano: 2022-04-26 19:37

MIEJSKI KONKURS POEZJI WŁASNEGO AUTORSTWA

"Bydgoszcz Moje Miasto"

WYNIKI

 

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom zgłoszonym do konkursu. Jury w składzie: Bogna Różyczka (przewodnicząca jury), Stefan Pacewicz, Maciej Drapiński, po ocenie czterech wierszy konkursowych, postanowiło przyznać wyróżnienia wszystkim zgłoszonym autorom tj. (kolejność alfabetyczna):

 

  • WYRÓŻNIENIE - Marta Ornowska
  • WYRÓŻNIENIE - Wojciech Ornowski
  • WYRÓŻNIENIE - Miłosz Wachniak
  • WYRÓŻNIENIE - Błażej Więckowski

 

GRATULUJEMY!!! 

 

Dyplomy zostaną wysłane pocztą na adresy podane w oświadczeniach rozesłanych do Państwa pocztą elektroniczną.