Młodzież ze studia nagrań

Pracownia Dźwiękustudio nagrań – powstało w wyniku projektu partnerskiego „Młodzi Dźwięczni” realizowanego przez MDK 4, Stowarzyszenie Ośrodek Działań Kulturowych Las, Portal Bydgoski Rap oraz nieformalne grupy młodzieżowe, sfinansowanego ze środków UE- Program Młodzież.

Projekt Młodzi Dźwięczni został wypracowany przez młodzież na ogólnopolskich warsztatach city2city realizowanych przez Stowarzyszenie Ośrodek Działań Kulturowych Las we współpracy z MDK 4.

W ramach bieżącej działalności studia można dokonywać nagrań własnych utworów
/decyduje kolejność zgłoszeń i jakość prezentowanych materiałów/, a także uzyskać wsparcie merytoryczne w przygotowaniu i realizacji inicjatyw artystycznych, wniosków na stypendia artystyczne oraz wniosków konkursowych adresowanych do nieformalnych grup młodzieżowych i organizacji pozarządowych .
Studio obecnie jest w trakcie modernizacji.

warsztaty32_20090203_-221402773