Piłka nożna

Piłka nożna jest zdecydowanie najpopularniejszą grą zespołową, ale także dyscypliną sportową na świecie.
W naszej placówce ta dyscyplina sportowa również cieszy się dużą popularnością.
Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w sposób atrakcyjny dla uczestników z zachowaniem bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, odpowiednich warunków higienicznych, dużą ilością i zmiennością ruchu.
Metody i dobór ćwiczeń uwzględniają możliwości uczniów.
W trakcie pracy prowadzący eksponuje nawet niewielkie osiągnięcia uczestników i całego zespołu.

Zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 24 przy ul. Kościuszki 27A. Prowadzi je pani Ewa Ligman.