Plastyka dla Smyka

Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 roku życia. Malowanie farbami, lepienie z mas plastycznych, wyklejanie, rysowanie, orgiami i inne techniki plastyczne to idealne zajęcia dla dzieci w tym wieku. Celem zajęć jest wprowadzenie dzieci w świat sztuki, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych, oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych zajęć plastycznych.
Istotne korzyści, które wyniosą dzieci to redukowanie stresu, podnoszenie samooceny, ćwiczenie koncentracji uwagi, uwrażliwienie na piękno i różnorodność otaczającego nas świata. Od uczestników nie wymagamy specjalnych umiejętności czy talentu artystycznego jedynie uśmiechu, zapału do pracy i wspólnej zabawy.

Zajęcia prowadzi pani Iwona Mazany.