Płomienie

Wymaganie: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
Tytuł: Działania edukacyjno-artystyczne Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4

Zespół Pieśni i Tańca „Płomienie” liczy 150 osób w wieku od 4 do 23 lat. Zespół składa się z grup tańczących i śpiewających oraz kapeli ludowej. Kluczowymi zajęciami są śpiew i taniec ludowy, ale od 2007 roku prowadzone
są również zajęcia tańca ludowego w formie towarzyskiej. Na co dzień z dziećmi i młodzieżą pracują choreograf, nauczyciel technik aktorskich, nauczyciel śpiewu i muzycy.
Poprzez żywe słowo, tańce, piosenki, stroje, scenografię w pełny i obrazowy sposób dzieci i młodzież pokazują obyczaje, obrzędy, taniec, muzykę, śpiew i gwarę ludową. W pełny i obrazowy sposób przybliżają tradycje regionalne
i narodowe zarówno mieszkańcom Bydgoszczy, jak i kraju a także zagranicy.
W swoim repertuarze zespół posiada suity krakowską, kujawską, kaszubską, warmińsko-mazurską, lubelską, łowicką, rzeszowską, śląską, mieszczan żywieckich, górali żywieckich, górali spiskich, górali Beskidu Śląskiego i tańce szlacheckie.
Zespół „Płomienie” posiada w swojej garderobie stroje z różnych regionów Polski: kujawskie, kaszubskie, krakowskie, rzeszowskie, przeworskie, lubelskie, łowickie, warmińsko – mazurskie, szlacheckie, mieszczan żywieckich, górali beskidzkich, żywieckich, spiskich. Wszystkie stroje uszyli i ręcznie wyhaftowali rodzice i nauczyciele z Zespołu „Płomienie”. Zakupiono tylko te, których nie byliśmy w stanie sami uszyć: męski strój szlachecki, męski i damski strój łowicki i serdaczki dziewczęce górali żywieckich. Od 2008 r. Zespół „Płomienie” jest organizatorem zimowych obozów narciarsko – snowboardowych. Wyjazdy to nie tylko nauka i doskonalenie jazdy na nartach i snowboardzie, ale przede wszystkim szczególna w naszym zespole dbałość o integrację i kondycję fizyczną. Uczestnikami zespołu są również dzieci z różnymi dysfunkcjami, które występują wspólnie z innymi dziećmi. Mamy wśród swoich członków dziewczynkę z zespołem Aperta, która jest akceptowana przez cały zespół.

Sposoby upowszechniania:
Upowszechniamy nasze cele poprzez prowadzenie naboru do zespołu w przemyślany sposób – dla zainteresowanych dajemy koncert, a po nim członkowie zespołu rozmawiają z chętnymi. Poza tym występy zespołu są zazwyczaj zauważane przez prasę i telewizję. Oprócz tego członkowie zespołu i instruktorzy organizują widowiska muzyczno-edukacyjne, współpracując z zawodowymi artystami, m.in. z Filharmonii Pomorskiej i za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kultury.
Zespół daje rocznie około 50 koncertów i występów.
Sposobem upowszechniania naszych działań jest też współpraca z przedszkolami i szkołami poprzez organizowanie dla nich audycji o folklorze polskim z występem Zespołu „Płomienie”, nauka polskich tańców narodowych i regionalnych. Instruktorzy pracujący w zespole organizują szkolenia i warsztaty dla nauczycieli ze szkół i przedszkoli z zakresu tańców regionalnych i narodowych.

przygotowała mgr Izabela Grochowska