Szanty Nad Brdą 2017

XII BYDGOSKIE SPOTKANIA w300h278

Z PIOSENKĄ ŻEGLARSKĄ

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO

Karta zgłoszenia – POBIERZ

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13,

e-mail: szanty_festiwal@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder  501 528 627,  Stefan Pacewicz  509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

3 czerwca 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 11.00

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach:

– soliści i zespoły ze szkół podstawowych

– soliści i zespoły ze szkół ponadpodstawowych;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje wykonanie 2 piosenek o tematyce żeglarskiej przy własnym akompaniamencie ( ewentualnie z nagranym podkładem muzycznym – w przypadku podkładu muzycznego konieczne jest jego przesłanie wraz z kartą uczestnika, najlepiej w formacie MP3);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: szanty_festiwal@wp.pl do 19 maja 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 30 maja 2017 r.

g) po przesłuchaniu wszystkich uczestników nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny muzyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru,

– jakość wykonania,

indywidualność sceniczną;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

d) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.