O MDKu nr 4

Opublikowano: 2020-04-01 22:00, Numer artykułu: 23936 , Autor: K.Rogalska

 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy jest placówką wychowania pozaszkolnego działającą
na terenie osiedli Bocianowo, Śródmieście i Stare Miasto. To miejsce przyjazne, ciepłe, pełne życzliwości, do którego wszyscy lubią przychodzić. Bogata oferta placówki pozwala wiele zdziałać dla organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z oferty Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 rocznie korzysta około 1400 wychowanków. Placówka jest miejscem otwartym dla społeczności lokalnej, bezpiecznym, przyjaznym dla wychowanka, jego rodzica i nauczyciela. Mieści się w pięknym, zabytkowym budynku z 1860 roku, który dzięki przemyślności i talentom menadżerskim dyrektora przeszedł szereg remontów i modernizacji (m.in. termomodernizacja, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny). W zgodzie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. wiele zajęć i imprez organizowanych przez MDK4 odbywa się poza jego terenem.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 pracuje w oparciu o koncepcję funkcjonowania i rozwoju na lata 2015-2020, która jest spójna ze statutem placówki oraz ze Strategią Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013 – 2020. W placówce działa Rada Młodzieży, która zgodnie ze swoim regulaminem inicjuje i realizuje pomysły i projekty wychowanków MDK nr 4. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia placówka posiada profil na portalu społecznościowym Facebook – umożliwia on interakcję
z użytkownikami (rodzice, dzieci, młodzież, nauczyciele). Taki profil posiada również Zespół Pieśni
i Tańca Płomienie. W sposób stały placówka współpracuje z młodzieżą z tzw. grup nieformalnych: grafficiarze, raperzy, miłośnicy japońskiego komiksu, zespoły rockowe, miłośnicy serii filmowej Star Wars, bractwo rycerskie Kruki. Z inicjatywy młodych ludzi w ramach europejskiego projektu „Program Młodzież – w działaniu” w MDK nr 4 powstało studio nagrań. W nim zespoły muzyczne i soliści nieodpłatnie mogą zrealizować profesjonalne nagrania własnych kompozycji i aranżacji.
Niewątpliwie mocną stroną placówki są zajęcia organizowane dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych – ceramika artystyczna, fotografia i szachy. Chlubą MDK nr 4 jest Zespół Pieśni i Tańca Płomienie, wyróżniony w roku szkolnym 2014/2015 tytułem Bydgoskiej Kulturalnej Marki Oświatowej.
Oprócz zajęć w kołach zainteresowań placówka organizuje czas wolny dzieci i młodzieży prowadząc zajęcia otwarte w świetlicy środowiskowej Klub „Piąteczka” trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Są to cykliczne spotkania tematyczne urozmaicone quizami, konkursami plastycznymi, muzycznymi, grami i zabawami sportowo-rekreacyjnymi.

W roku 2015 w MDK-4 została przeprowadzona przez Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty zewnętrzna ewaluacja problemowa w zakresie spełniania przez placówkę wymagań państwa w następujących obszarach:

 

1. Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów
Wynik – poziom spełnienia A

 

2. Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego
Wynik – poziom spełnienia