Unihokej

WYMAGANIE
Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków
i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów

TYTUŁ „MAMO TATO ZAGRAJMY W HOKA”

Idea ta jest przykładem dobrej praktyki zapoczątkowanej w roku szkolnym 2014/2015, w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców osiedla Bocianowo Śródmieście Stare Miasto. Skierowana jest do rodziców dziewcząt i chłopców w wieku 6-7 lat zaczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, dla których ta sytuacja jest okolicznością stresującą, i w zamyśle ma być kontynuowana aż do końca szkoły podstawowej. Ścisła współpraca między Młodzieżowym Domem Kultury nr 4, a Szkołą Podstawową nr 2 w Bydgoszczy pozwoliła na stworzenie miejsca, w którym dzieci, jak i rodzice mogą budować więzi emocjonalne i społeczne.
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach koedukacyjnych, na których w początkowej fazie uczniowie wraz z rodzicami poznają podstawowe elementy gry w unihokeja (tj. różne sposoby trzymania kija, poruszania się po boisku z piłka i bez piłki, podania, przyjęcie, strzały). W tym momencie prowadzący zajęcia, w takim samym stopniu zachęca i motywuje, zarówno dzieci jak, i rodziców do aktywnego działania. W kolejnym etapie, po nabyciu podstawowych wiadomości i umiejętności, uczestnicy stają się członkami grupy, zespołu, drużyny, i biorą udział w współzawodnictwie w formie zabaw. Rodzice i dzieci pełnią tam rolę równorzędnych uczestników. Następnie, kiedy zakres wiadomości i umiejętności gry w unihokeja jest większy rodzice zaczynają pełnić rolę instruktora. Pracują samodzielnie z małymi grupkami uczestników (nie zawsze są to własne dzieci), a prowadzący zajęcia zaczyna pełnić rolę koordynatora. W tym momencie zaczynamy wprowadzać elementy małej rywalizacji pomiędzy grupami o to, która grupa wykonała zadanie poprawnie. Ostatnim etapem jest rywalizacja w formie gry uproszczonej i właściwej. Rodzic zaczyna pełnić rolę trenera, motywuje swój zespół do współpracy, zaangażowania i postawy fair-play, przygotowuje swoje dzieci, jak i siebie, do imprezy docelowej jaką będzie „Rodzinny Turniej Unihokeja Dziewcząt i Chłopców”.

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA:
1. Zajęcia upowszechniano na zebraniach z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 oraz włączono je do oferty zajęć stałych Młodzieżowego Domu Kultury nr 4.
2. Informację o zajęciach można znaleźć na stronach internetowych SP2 i MDK4.

Przygotował mgr Jacek Kotecki