VII Miejski Konkurs Recytatorski Bydgoska Liga Poetycka

VII Miejski Konkurs Recytatorski
Bydgoska Liga Poetyckaliga
„POEZJA POLSKA”

14 listopada 2019 r. godz. 16.00

do pobrania: Karta zgłoszenia do konkursu
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,
tel 52 3224413, e-mail: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com

Telefon kontaktowy do organizatora: Stefan Pacewicz, 509 298 624

www.mdk4.pl
2. Cele konkursu:
a) upowszechnianie czytelnictwa wśród młodzieży;
b) kształtowanie postaw patriotycznych i pozytywnych zachowań;
c) propagowanie polskiej literatury oraz piękna naszego języka;
d) wyszukiwanie osobowości artystycznych, pobudzanie do inspiracji twórczych.
3. Impreza adresowana jest do uczniów szkół podstawowych Bydgoszczy. Każda placówka może
zgłosić maksymalnie do 5 uczestników.
4. Występy wyłącznie indywidualne. Występ obejmuje recytacje z pamięci jednego dowolnego wiersza
z repertuaru poezji polskiej (epoka i tematyka dowolna). Występ nie powinien przekraczać 5 min.
5. Uwaga zmiana: występy bez podkładu muzycznego.
6. Jurorzy będą oceniać:
a) dobór repertuaru przez wykonawcę;
b) poprawność wymowy, płynność, dykcję jako techniki recytacji;
c) środki wyrazu artystycznego;
d) opanowanie pamięciowe tekstu.
7. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
8. Organizator oczekuje zgłoszeń do 5 listopada 2019 r. Kartę uczestnika, która jest załącznikiem do
niniejszego regulaminu, należy wysłać na adres mailowy: bydgoska.liga.poetycka@gmail.com
bądź dostarczyć osobiście do MDK4.
9. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja
jury jest ostateczna.