Warsztaty „CZAS RELAKSU”

CZAS RELAKSU -„relaksujące” zajęcia plastyczno – interdyscyplinarne połączone z elementami różnorodnej arteterapii. Uczestnicy tej grupy to młodzież w wieku od 12 do 24 lat. Zajęcia plastyczne „ogólnorozwojowe” połączone z dostarczaniem wiedzy o sztuce, udziałem w konkursach oraz w różnorakiej rekreacji (zabawy i wyjścia dydaktyczne). Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 17.00 – 18.30.

Prowadzący – Waldemar Zyśk