WSZYSTKO GRA 2019

depositphotos_74707703-stock-illustration-pictograph-of-music-key-and

Karta zgłoszenia do konkursu – występ solowy

Karta zgłoszenia do konkursu – zespół

WSZYSTKO GRA 2019
IX REGIONALNY KONKURS MŁODYCH INSTRUMENTALISTÓW

1. ORGANIZATOR
MDK4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

tel. 52 322 44 13, email: wszystkogra.mdk4@gmail.com

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:
Stefan Pacewicz 509 298 624, Maciej Drapiński 696 862 701
2. DATA I MIEJSCE KONKURSU
26 i 27 kwietnia 2019 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy
3. ZASADY UCZESTNICTWA
a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół muzycznych;
b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;
c) uczestnicy występują w kategoriach:
• Kategoria I – keyboard – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria II – keyboard – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria III – keyboard – zespoły (bez podziału wiekowego),
• Kategoria IV – fortepian – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria V – fortepian – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria VI – pozostałe instrumenty – soliści w wieku 6 – 12 lat,
• Kategoria VII – pozostałe instrumenty – soliści w wieku 13 – 26 lat,
• Kategoria VIII – zespoły (bez podziału wiekowego)
d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;
e) repertuar obejmuje 2 utwory instrumentalne dowolnych kompozytorów (czas prezentacji całości:
do 6 minut);
f) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA
(załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: wszystkogra.mdk4@gmail.com do 12 kwietnia 2019 r.;
g) dokładny scenariusz imprezy zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie
MDK4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 19 kwietnia 2018 r.;
h) po przesłuchaniu uczestników każdej kategorii wiekowej nastąpi ogłoszenie wyników oraz rozdanie
dyplomów.
4. KRYTERIA OCENY
a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne
jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny instrumentalistyki. Jurorzy ocenią:
– dobór repertuaru
– jakość wykonania
– wyraz artystyczny;
b) decyzja jury jest ostateczna.
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;
b) organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;
c) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.