„Wszystko Gra” KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

„WSZYSTKO GRA”

Karta zgłoszeń – Pobierz

VII  WOJEWÓDZKI  KONKURS  MŁODYCH  INSTRUMENTALISTÓW

1. ORGANIZATOR

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz, tel. 52 322 44 13, e-mail: wszystkogra_mdk4@wp.pl

Informacji dotyczących konkursu udzielają odpowiedzialni za jego przebieg:

Anna Merder 501 528 627, Stefan Pacewicz 509 298 624

2. DATA I MIEJSCE KONKURSU:

1 kwietnia 2017 r., Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy

godz. 10.00 – kategoria keyboardy

godz. 13.00 – instrumenty tradycyjne

3. ZASADY UCZESTNICTWA:

a) konkurs jest imprezą otwartą, adresowaną do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół muzycznych;

b) konkurs prowadzony jest jednoetapowo;

c) uczestnicy mogą wystąpić w następujących kategoriach instrumentalnych: soliści keboardy, soliści pozostałe instrumenty, zespoły instrumentalne do 5 osób;

d) organizatorzy zapewniają instrument klawiszowy (pianino cyfrowe) oraz sprzęt nagłośnieniowy;

d) repertuar obejmuje 2 utwory instrumentalne dowolnych kompozytorów (czas prezentacji całości: do 6 minut);

e) warunkiem udziału jest przesłanie drogą mailową zgłoszenia w postaci KARTY UCZESTNIKA (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2) na adres: wszystkogra_mdk4@wp.pl do 24 marca 2017 r.

f) podział godzinowy kategorii wiekowych zostanie podany pocztą elektroniczną, na fanpage’u MDK4 i stronie MDK-4 (www.mdk4.pl) najpóźniej do 28 marca 2017 r.

g) po przesłuchaniu każdej kategorii wiekowej nastąpi ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów uczestnictwa i wręczenie nagród.

4. KRYTERIA OCENY:

a) do oceny prezentacji konkursowych powołane zostanie przez organizatorów profesjonalne

jury, w skład którego wejdą fachowcy z dziedziny instrumentalistyki. Jurorzy ocenią:

– dobór repertuaru

– jakość wykonania

– wyraz artystyczny;

b) decyzja jury jest ostateczna.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

a)  wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy;

b) nagrody ufundowane przez sponsorów i organizatora otrzymują wyróżniający się artyści;

c) przyznane zostanie GRAND PRIX konkursu dla najlepszego wykonawcy spośród wszystkich kategorii;

d) organizator  nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w imprezie;

e) organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie.