XII Walentynkowy Konkurs Wokalny "Miłość Ci wszystko wybaczy..."

Opublikowano: 2022-01-21 12:38

REGULAMIN

 

XII Walentynkowy Konkurs Wokalny 

„Miłość Ci wszystko wybaczy...”

EDYCJA ONLINE

 

Organizator:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

e-mail:wokal.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 

 1. XI Walentynkowy Konkurs Wokalny ma charakter otwarty (zasięg ogólnopolski) i adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów (od 14 do 25 lat).
 2. Prezentacje mogą być solowe lub w zespole. Organizator dokona podziału na kategorie wiekowe po otrzymaniu zgłoszeń.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania jednego utworu o wyraźnej tematyce miłosnej z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym (własnym lub z akompaniatorem) bądź a capella – gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz, reggae).
 4. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (1 piosenka) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania na adres e- mail: wokal.mdk4@gmail.com . Zgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia (rodzic lub opiekun prawny uczestnika).
 5. Zgłoszenie udziału powinno zawierać dodatkowo:
 • imię i nazwisko oraz wiek wykonawcy (w przypadku zespołu - dodatkowo nazwa);
 • tytuł i autora prezentowanego utworu;
 • numer telefonu oraz adres mailowy (rodzica lub opiekuna).
 1. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 10 lutego 2022 r. na adres: wokal.mdk4@gmail.com . Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (CD, DVD, pendrive).
 2. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 lutego 2022 r., a wyniki z nagrodzonymi prezentacjami zostaną opublikowane na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Nagrody zostaną wysłane pocztą po uprzednim kontakcie z osobą zgłaszającą.
 4. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora. Organizator ma prawo publikacji nagrodzonych nagrań na swojej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.
 5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 6. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.
 7. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wokal.mdk4@gmail.com 

ZAPRASZAMY!!!