XIII Regionalny Walentynkowy Konkurs Wokalny "Miłość Ci wszystko wybaczy..." - regulamin

Opublikowano: 2023-01-10 17:08

 

XIII REGIONALNY WALENTYNKOWY KONKURS WOKALNY

„Miłość Ci wszystko wybaczy…”

16 lutego 2023 r., godz. 16.00

 

REGULAMIN

 

§1 Organizator                                      

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

e-mail: wokal.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

Rada Osiedla Bocianowo – Śródmieście – Stare Miasto

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. XIII Regionalny Walentynkowy Konkurs Wokalny ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów (od 14 do 25 lat).
 2. Przesłuchania konkursowe są otwarte i jednoetapowe, a mogą w nich wziąć udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z czterech osób. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 3. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych, ale powinni wykonać nowy repertuar.

§3 Wymagania repertuarowe

 1. Uczestnik wykonuje jeden utwór – własnego autorstwa, bądź z tekstami i aranżacjami innych twórców, gatunek muzyczny dowolny (np. poezja śpiewana, pop, rock, jazz, reggae) o wyraźnej tematyce miłosnej. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
 2. Uczestnik może korzystać z nagrania podkładu muzycznego (półplayback – plik MP3) lub z akompaniamentu instrumentalnego (własnego lub zespołu do 4 osób). Możliwy jest występ a capella.
 3. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy (front, monitory), mikrofony i pianino cyfrowe. Nie zapewniamy wzmacniaczy gitarowych. 

§4 Jurorzy

 1. Prezentacje uczestników konkursu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
 2. Werdykt Jury zostanie ustalony i ogłoszony po wszystkich przesłuchaniach konkursowych. 
 3. Decyzja Jury jest ostateczna.

§5 Nagrody

 1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci pamiątkowe medale oraz upominki.
 2. Laureaci zobowiązani są do uczestnictwa w koncercie laureatów.

§6 Zgłoszenia

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnika na adres mailowy: wokal.mdk4@gmail.com do dnia 8 lutego 2023 r.
 2. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z podkładu muzycznego, Organizator prosi o przesłanie wraz z Kartą Uczestnika pliku MP3 z ww. podkładem. Usprawni to przygotowanie konkursu i wyeliminuje niepotrzebne przerwy w przesłuchaniach.

§8 Pozostałe ustalenia

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
 2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wokal.mdk4@gmail.com 

ZAPRASZAMY!!!