XIX Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej

Karta zgłoszenia do konkursu

NK_Poezja_spiewana_cover

XIX Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej

28 listopada 2019, godz. 16.00

§1 Organizator

Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,
tel 52 3224413, e-mail: wokal.mdk4@gmail.com; www.mdk4.pl

§2 Cele konkursu:

a) kontynuacja zapoczątkowanego w 2000 roku wydarzenia kulturalnego integrującego miłośników
i twórców poezji śpiewanej;
b) promocja artystyczna utalentowanej młodzieży;
c) działanie na rzecz polskich twórców poezji śpiewanej;
d) popularyzacja nowych, wartościowych pozycji repertuarowych;
§3 Postanowienia ogólne

1. XIX Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży
szkolnej oraz studentów.
2. Przesłuchania konkursowe są otwarte i jednoetapowe, a mogą w nich wziąć udział soliści i zespoły
składające się maksymalnie z czterech osób. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
3. Laureaci poprzednich edycji konkursu mogą uczestniczyć w przesłuchaniach konkursowych, ale
powinni wykonać nowy repertuar.

§4 Wymagania repertuarowe

1. Uczestnik wykonuje dwa utwory – własnego autorstwa, bądź z tekstami i aranżacjami innych
twórców. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
2. Uczestnik może korzystać z nagrania podkładu muzycznego (półplayback – plik MP3) lub z
akompaniamentu instrumentalnego (własnego lub zespołu do 4 osób). Możliwy jest występ a
capella.
3. Organizator zapewnia sprzęt nagłośnieniowy (front, monitory), mikrofony i pianino cyfrowe. Nie
zapewniamy wzmacniaczy gitarowych.

§5 Jurorzy

1. Prezentacje uczestników konkursu zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Werdykt Jury zostanie ustalony i ogłoszony po wszystkich przesłuchaniach konkursowych.
3. Decyzja Jury jest ostateczna.

§6 Nagrody

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci pamiątkowe
statuetki.
2. Nagrodą specjalną dla zwycięzcy konkursu jest zaproszenie do publicznego występu podczas imprez
organizowanych przez Organizatora.

§7 Zgłoszenia

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionej Karty Uczestnika na adres mailowy:
wokal.mdk4@gmail.com do dnia 18 listopada 2019 r.
2. W przypadku, gdy uczestnik korzysta z podkładu muzycznego, Organizator prosi o przesłanie wraz z
Kartą Uczestnika pliku MP3 z ww. podkładem. Usprawni to przygotowanie konkursu i wyeliminuje
niepotrzebne przerwy w przesłuchaniach.
3. Ze względów technicznych Organizator może zakwalifikować do konkursu maksymalnie 25
wykonawców, zatem w przypadku większej liczby zgłoszeń o udziale w konkursie decyduje
kolejność ich napływania.

§8 Pozostałe ustalenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego ostatecznej interpretacji.
2. Organizator nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
Informacji udziela: Stefan Pacewicz – 509 298 624 Maciej Drapiński – 696 862 701