XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ - regulamin

Opublikowano: 2022-10-12 12:09

 

XXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ 

24 listopada 2022 r. 

REGULAMIN

 

 1. Organizator:

 Młodzieżowy Dom Kultury nr 4 w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 82, 85-010 Bydgoszcz,

 e-mail: wokal.mdk4@gmail.com; www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl

 1. Cele konkursu:
 • kontynuacja zapoczątkowanego w 2000 roku wydarzenia kulturalnego integrującego miłośników i twórców poezji śpiewanej;
 • promocja artystyczna utalentowanej młodzieży;
 • działanie na rzecz polskich twórców poezji śpiewanej;
 • popularyzacja nowych, wartościowych pozycji repertuarowych.
 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz studentów. Przedział wiekowy od 14 do 25 lat. Brak podziału na kategorie wiekowe.
 2. Jury po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i ocenie  może dokonać ewentualnego podziału na kategorie wiekowe.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do wykonania dwóch utworów muzycznych należących do nurtu poezji śpiewanej. Możliwy jest występ z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem instrumentalnym (własnym lub z akompaniatorem) bądź a capella.
 4. Konkurs jest dwuetapowy:
 • Etap I - ocena nagrań audio-video nadesłanych przez uczestników (1 utwór muzyczny)
 • Etap II - ocena finałowych prezentacji uczestników (2 utwory, w tym utwór z I etapu)
 1. Warunkiem udziału jest zarejestrowanie własnej prezentacji (1 utwór) poprzez zapis obrazu i dźwięku kamerą cyfrową (np. w telefonie) oraz przesłanie drogą elektroniczną nagrania na adres e-mail: wokal.mdk4@gmail.com wraz z wypełnioną Kartą Uczestnika, która jest załącznikiem do niniejszego regulaminu. Zgłoszenie może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia - uczestnik, rodzic lub opiekun prawny uczestnika.
 2. Zgłoszenie udziału należy przesłać e-mailem do dnia 14 listopada 2022 r. na adres: wokal.mdk4@gmail.com . Do przesłania plików można wykorzystać platformę WeTransfer.com bądź posłużyć się dyskiem internetowym (np. Dropbox, Google Drive, OneDrive), udostępnić i załączyć bezpośredni link w wiadomości mailowej. Istnieje możliwość dostarczenia zgłoszenia osobiście do placówki MDK4 wraz z nagraniem prezentacji zapisanej na nośniku danych (pendrive).
 3. Nadesłane prezentacje konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora. Lista osób zakwalifikowanych do etapu II zostanie opublikowana 18 listopada 2022 r. na stronie internetowej MDK4 www.mdk04.edu.bydgoszcz.pl oraz na profilu facebookowym MDK4. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają informację w wiadomości mailowej wraz z załączonym harmonogramem przesłuchań w ramach Etapu II.
 4. Przesłuchania finałowe odbędą się 24 listopada 2022 r. od godz. 16:00 w sali kameralnej Młodzieżowego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. O ostatecznych wynikach konkursu zdecyduje punktacja przyznana wyłącznie w II etapie.
 5. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz pamiątkowe medale, a laureat nagrody głównej otrzyma nagrody rzeczowe o wartości 500 zł.
 6. Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie będzie równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. Nagrania przechodzą na własność organizatora.
 7. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.
 8. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga organizator. Decyzja jury jest ostateczna.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: wokal.mdk4@gmail.com 

ZAPRASZAMY!!!