Zajęcia fotograficzne

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży – uczą trudnej techniki fotografii, przygotowują do różnych działań: akcji artystycznych, wystaw, warsztatów, wernisaży, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież uczy się uzewnętrzniania własnych emocji za pomocą fotografii. Obcowanie ze sztuką uczy kreatywności i otwartości. Na zajęciach treści humanistyczne łączymy z naukami ścisłymi: matematyką, fizyką i chemią.

Zajęcia prowadzi pani Agata Faszcza